Nếu bạn thuê 1 công ty thiết kế bất kỳ để làm một website như Web30s của PA, bạn phải tốn ít nhất 15.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ. Như vậy đủ biết, có Web30s, bạn đã có 1 website cực kỳ cao cấp.