Dưới phần sửa chi tiết nội dung sản phẩm, bài viết các bạn sẽ tìm thấy phần Quản lý tab, nhập các tiêu đề tab vào và ô soạn thảo sẽ hiện lên để các bạn nhập nội dung, hoặc sửa tiêu đề. Rất đơn giản để tạo tab trong sản phẩm