Các bạn làm theo từng bước nhé

B1: mở clip youtobe cần lấy để chèn vào web, vd: http://www.youtube.com/watch?v=PlwrQn8zxqs

B2: Xem hình dưới và làm theo bước 1 và 2 như trong hình !

B3: Sau khi nhấn vào Embed, hãy copy đoạn code đó

B4: Mở bài viết mà bạn cần chèn video clip lên

B5: Nhấn vào Icon HTML trên trình soạn thảo

B6: Sẽ có 1 cửa sổ HTML mở ra, sau đó bạn Paste đoạn code đã copy ở bước 3 vào cửa sổ HTML đó, rồi nhấn Update